Pagkakaisa ng mga bansa essay

Wikang Filipino: Tanglaw sa Kapayapaan

Pananaw ng isang Paulinian sa wika ng ating lahi. ang wikang Filipino

Monday, August 24, 2009

Wikang Filipino: Susi sa pagkakaisa at kaunlaran

Ang wika ay isang mahalagang aspeto ng bawat kultura. Ito ang basehan na ginagamit ng lahat ng antas ng tao sa lipunang kinagagalawan. Sa Pilipinas ang ginagamit na wika ay Filipino. Ito ang bumubuklod sa mamamayang Pilipino sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Madaming pangyayari ang nagbigay daan para mabuhay ang wikang Filipino. Ang pagkakarooon ng sariling wika ng mga Pilipino ay nagdulot ng epekto sa tatlong henerasyon ng ating buhay: noon, ngayon at bukas.

Sa pagsisimula ng paggamit ng mga Pilipino ng wikang Tagalog sa unang panahon, binuhay nito ang sibilisayon. Nagkaisa ang mga Pilipino sa mas ikabubuti ng ating bansa. Nagkaintindihan ang bawat pangkat dahil sa pagkakaron ng isang wika na naiintindihan ng lahat. Mas mabilis ang naging daan para sa transportasyon at nagbigay daan ito para mas dumami ang ideya at opinyon ng bawat mamamayan sa iba’t-ibang parte ng Pilipinas. Pinagkaisa nito ang mga nakasanayang tradisyon ng bawat pangkat. Nagbigay daan ito sa mas positibong pagbabago at naibahagi ang iba’t ibang kultura at paniniwala. At higit sa lahat, napanatili nito ang pagkakaisa ng bawat Pilipino kahit na may iba’t-ibang paniniwala.

Sa kasalukuyang henerasyon, mas laganap ang paggamit ng wikang Filipino. Madami ang naging mga programa para mas maipalaganap ang wikang Filipino, ito ang ginamit na wika sa paaralan at sa mga ahensya ng gobyerno. Nakatulong ito upang paigtingin ng mga kabataan ang pagsasalita at paggamit ng wikang Filipino. Ito rin ang naging daan upang mas lalong maintindihan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng pagkakaroon ng iisang wika. Natuto rin ang mga Pilipino na mahalin ang sariling bansa kasama na roon ang wika.

Pagkakaroon ng sariling wika ay isang karangalan sa isang bansa. Ito ay isang sukatan ng yaman ng lahi sa kultura, tradisyon, at paniniwala. Mahalaga na ito’y ating pagyamanin para sa mga susunod na henerasyon.

Isang wika, Filipino, isang bansa, Pilipinas; ipagmalaki, magkaisa!

2 comments:

Yeah its very good. And thank you for the help but I suggest that the color of the letters should not be red it should be white or something bright because the background is dark and its not clear to see. Or you can change the background to white and any color will fit.

Yeah its very good. And thank you for the help but I suggest that the color of the letters should not be red it should be white or something bright because the background is dark and its not clear to see. Or you can change the background to white and any color will fit.

Bakas Ng Mga Sinulat

What I think is what i write, as long as it is right!

Pagkakaisa ng Bawat Bansa

Madalas na tinatalakay sa mga artikulo ng balita kapag patungkol sa pagpapaunlad na bansa ay ang pagkakaisa. Sinasabi na kaya hindi umuunlad ang bansa natin ay dahil walang pagkakaisa. Maging sa maliit na yunit gaya ng paaralan ay gayon din. Sa tuwing may pangkatang gawain, palagiang sinasabi ng guro na dapat ay may pagkakaisa. Bakit nga ba?

Kapag walang pagkakaisa ay walang pag-asa. Paano ito nangyari? Nang masakop ang bansa ng mga espanyol, marami ang nag-alsa. Palaging talo ang mga Pilipino. Bakit? Dahil ang mga naglalaban dito ay pawang mga Pilipino, Pilipinong nag-aalsa at Pilipinong sumusuporta sa Espanya. Bukod sa kulang sa hukbo ay kulang pa sa pondo. Karamihan sa mga mayayaman na Pilipino ay sumusuporta sa Espanya. Kaya naman wala ring nangyari. Sa mga suliranin ng bansa na hindi matapos-tapos, ito ay sa kadahilanang may mga Pilipinong sangkot sa mga suliraning ito. Sa kahirapan na lamang, patuloy sa paglala ang isyung ito gawa ng may mga Pilipinong makasarili at walang pakialam sa kapwa nila. Bukod pa rito, ang talento ng mga Pilipino ay hindi nagagamit ng ating bansa, bagkus ay ng mga dayuhan. Dahil kapag Pilipino ang amo ay walang galang. Pero kapag sa mga dayuhan ay napakagalang at napakamasunurin dahil sa sila ay dayuhan.

May kakayahan naman tayong makipagsabayan sa ibang bansa. May mga likas na yaman at yamang tao tayo. Ang kulang lang sa atin ay ang pagkakaisa. Sabi nga nila, ang kaunti, kapag pinagsama-sama ay marami na rin. Kung magkakaisa ang bawat isa, hindi malayong balang araw, magiging modelong bansa ang Pilipinas at titingalain ng ibang mga bansa

FILIPINO: WIKA NG PAGKAKAISA

ANG FILIPINO BILANG WIKA NG PAGKAKAISA

Buwan ng Wikang Pambansa 2014

Ngayong Buwan ng Wika 2014, ibinabandera ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF) ang halaga ng wikang Filipino bilang wikang nagbubuklod sa bansa. Filipino: Wika ng Pagkakaisa ang tema ng pagdiriwang ngayong taon na magtatampok ng mga gawaing pangwika at pangkultura na pangungunahan ng KWF sa buong bansa.

Alinsunod ang pagdiriwang sa Proklamasyon Blg. 1041 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel Ramos. Ipinahahayag nito ang taunang pambansang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa tuwing Agosto. Dagdag pa, ang dating Pangulong Manuel L. Quezon, na itinuturing na Ama ng Wikang Pambansa, ay isinilang noong 19 Agosto 1878. Sa bisa ng proklamasyong ito, nangunguna ang KWF sa pagsasagawa ng mga makabuluhan at napapanahong mga programang may kinalaman sa wika at kulturang Filipino.
Bubuksan ng KWF ang pagdiriwang sa 4 Agosto sa Lungsod Batangas, Lalawigan ng Batangas. Magdaraos ng pormal na pagbubukas ng Buwan ng Wika sa pakikipagtulungan ng Tanggapan ng Punong Lalawigan Vilma Santos-Recto. Ipoproklama ang Lalawigan ng Batangas bilang huwaran o pilot ng E. O. 335. Inaatasan ng E. O. 335 ang mga ahensiya’t tanggapan ng pamahalaan na gamitin ang Filipino bilang opisyal na wika ng korespondensiya at komunikasyon.

Mula 4—5 Agosto ay magsasagawa rin ang KWF ng Pagsasanay sa Korespondensiya Opisyal (KO) at Implementasyon ng E. O. 335 sa Lungsod Batangas, Lalawigan ng Batangas. Nagsisilbing gabay ng mga tanggapan ng pamhalaan ang KO sa paggawa ng mga opisyal na komunikasyon sa wikang Filipino. Lalahok ang mga kawani mula sa iba’t ibang tanggapan ng Lalawigan ng Batangas.

Gagawin naman sa 4 Agosto ang taunang pagtataas ng watawat ng KWF sa Palasyo ng Malacañang. Naimbitahang panauhing pandangal si Kgg. Herminio Coloma, Kalihim ng Presidential Communications Operations Office.

Mangyayari naman ang Pambansang Kongreso sa Salin mula 7—9 Agosto sa UP Visayas, Lungsod Iloilo. Magtitipon-tipon ang mga tagasalin, dalubhasa, guro, at mag-aaral upang paksain ang mga napapanahong isyu sa pagsasalin. Pakay ng Kongreso na idiin ang halaga ng pagsasalin sa pambansang pag-unlad.

Sa 15 Agosto, ilulunsad ang KWF Aklat ng Bayan sa Pambansang Museo, Lungsod Maynila. Binubuo ng 18 titulo ang Aklat ng Bayan na inilimbag ng KWF noong 2013 at 2014. Minimithi ng Aklat ng Bayan na bumuo ng isang “Aklatan ng Karunungan” na magtatampok sa wikang Filipino bilang wika ng paglikha at saliksik.

Kabilang sa Aklat ng Bayan ang Ortograpiyang Pambansa, Manwal sa Masinop na Pagsulat, Korespondensiya Opisyal, Hambingang Wika, Panitikang Popular, Kung Sino Ang Kumatha kay Balagtas, Panitikan ng Rebolusyon(g) 1896, Si Balagtas at ang Panitikan ng Kalayaan, Bisayan Grammar and Notes, Gabay ng mga Senior Citizen, Pangalan ng Tanggapan ng Pamahalaan, Vocabulario de la Lengua Tagala, Mena Pecson Crisologo, mga Lektura sa Panitikan, Baybayin: Ortograpiya at mga Tuntunin sa Pagsulat sa Wikang Tagalog, Kaalamang-bayan ng Cordillera, Panitikang Meranaw, at Pandiwa.

Sa Araw ni Quezon, 19 Agosto, mag-aalay ng bulaklak ang mga kawani ng KWF sa Quezon Circle, Lungsod Quezon. Susundan ito ng pagdiriwang ng Araw ng Pagkakatatag ng KWF at Gawad sa Sulo Hotel, Lungsod Quezon. Naimbitihan bilang panauhing pandangal si Kgg. Sitti Djalia A. Turabin-Hataman, Kinatawan ng Anak-Mindanao Party List. Pararangalan ang mga nagwagi sa mga patimpalak at gawad ng KWF. Ang mga ito ang Dangal ng Wikang Filipino, Ulirang Guro sa Filipino, Kampeon ng Wika, Sali(n) Na! 2014, at KWF Gawad Sanaysay.

Bilang pagsasara sa Buwan ng Wika, makikiisa ang ahensiya sa Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL) sa kanilang taunang UMPIL Congress mula Agosto 28—30.